3e graad Wetenschappen-wiskunde

3e graad Wetenschappen-wiskunde

Lessentabel

STEM logo
3e graad Wetenschappen - wiskunde
Vak Uren 5e jaar Uren 6e jaar
Aardrijkskunde 1 2
Biologie 2 1
Uitbreiding biologie 0 1
Chemie 2 2
Duits 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1 0
Frans 3 3
Fysica 2 2
Uitbreiding fysica 1 0
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Seminarie of wiskunde extra (+1) 1 2
Totaal 32 32