3e graad Moderne talen - wetenschappen

3e graad Moderne talen - wetenschappen

Lessentabel

3e graad Moderne talen - wetenschappen
Vak Uren 5e jaar Uren 6e jaar
Aardrijkskunde 1 2
Biologie 2 1
Chemie 2 2
Duits 2 2
Engels 3 3
Esthetica 1 0
Frans 4 4
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Seminarie 1 2
Totaal 32 32