3e graad Latijn-wiskunde

3e graad Latijn-wiskunde

Lessentabel

3e graad Latijn - wiskunde
Vak Uren 5e jaar Uren 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Duits 1 1
Engels 2 2
Esthetica 1 0
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Seminarie of wiskunde extra (+1) 1 2
Totaal 32 32