3e graad Latijn-wetenschappen

3e graad Latijn-wetenschappen

Lessentabel

3e graad Latijn - wetenschappen
Vak Uren 5e jaar Uren 6e jaar
Aardrijkskunde 1 2
Biologie 2 1
Chemie 2 2
Engels 2 2
Esthetica 1 0
Frans 3 3
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Seminarie 1 2
Totaal 32 32