3e graad Economie - moderne talen

3e graad Economie - moderne talen

Lessentabel

3e graad Economie - moderne talen
Vak Uren 5e jaar Uren 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits 3 3
Economie 4 4
Engels 3 3
Esthetica 1 0
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Seminarie 1 2
Totaal 32 32