3e graad Business

3e graad Handel (Business)

Lessentabel

3e graad Business
Vak Uren 5e jaar Uren 6e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Bedrijfseconomie 10 10
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
Toegepaste informatica 1 1
Wiskunde 3 3
Totaal 34 34