3e & 4e jaar Technologische wetenschappen

3 & 4 Technologische wetenschappen

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM.

Lessentabel

STEM logo
3 & 4 Technologische wetenschappen
Vak Uren 3e jaar Uren 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 2
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke, Economische & Artistieke vorming 1 0
Nederlands 4 4
Technologische wetenschappen 8 8
Wiskunde 5 5
Totaal 32 32