3e & 4e jaar Natuurwetenschappen

3 & 4 Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Lessentabel

STEM logo CLIL logo
3 & 4 Natuurwetenschappen
Vak Uren 3e jaar Uren 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Duits 0 1
Engels 2 3
Frans 4 4
Fysica 2 2
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke, Economische & Artistieke vorming 1 0
Nederlands 4 4
STEM 2 1
Wiskunde 5 5
Totaal 32 32