3e & 4e jaar Moderne talen

3 & 4 Moderne talen

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen zij Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Lessentabel

3 & 4 Moderne talen
Vak Uren 3e jaar Uren 4e jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Communicatiewetenschappen 2 1
Duits 0 2
Engels 3 3
Frans 5 4
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke, Economische & Artistieke vorming 1 0
Nederlands 4 5
Project Moderne Vreemde Talen 2 2
Wiskunde 4 4
Totaal 32 32